Kontakty

Písemnou korespondenci pro Energetický komitét ČR WEC zasílejte na adresu:

Energetický komitét ČR
Ing. Miroslav Vrba, CSc.
Předseda EK ČR/WEC

Telefon:   +420 211 044 870
Fax:        +420 211 044 330

 

Vaše náměty a připomínky, týkající se zajištění agendy, zasílejte na adresu:

Energetický komitét ČR
Ing. Petr Veselský
Sekretář EK ČR/WEC
Budova ČEPS, a. s.
Elektrárenská 2
101 52  Praha 10

Telefon:   +420 211 044 870
E-mail:     veselsky.p@wec.cz

 

Pokud si přejete kontaktovat přímo jednotlivé členy Energetického komitétu ČR WEC, můžete využít
seznam Složení Energetického komitétu ČR WEC