Odkazy

Mezinárodní organizace a asociace

Ministerstva a organizace

Společnosti

 • www.cez.cz
  ČEZ, a. s.
  Hlavním předmětem činnosti společnosti je prodej elektřiny, opatřené zejména výrobou ve vlastních zdrojích, a s tím související poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, dále pak výroba, rozvod a prodej tepla a prodej zemního plynu.
 • www.ceps.cz
  ČEPS, a. s.
  Provozovatel přenosové soustavy České republiky
 • www.pre.cz
  Pražská energetika, a. s.
 • www.eon.cz
  E.ON Česká republika, E.ON Energie, E.ON Distribuce 
 • www.czechcoal.cz
  Czech Coal Group - těžba a prodej hnědého uhlí
 • www.suas.cz
  Sokolovská uhelná, a. s.
 • www.sdas.cz
  Severočeské doly, a. s.
 • www.okd.cz
  OKD, a.s.
 • www.net4gas.cz
  NET4GAS - držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice
 • www.ppas.cz
  Pražská plynárenská, a. s.

Informace

Vědecké instituce

 • www.egubrno.cz
  EGÚ Brno, a. s.
  Vědeckovýzkumná, inženýrská, konzultační a realizační společnost působící v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití.
 • www.egu-vvn.cz
  EGÚ Praha, Laboratoř velmi vysokého napětí, a. s.
 • www.egu-prg.cz
  EGÚ Praha Engineering, a. s.
 • www.orgrez.cz
  ORGREZ, a. s.
 • www.ujv.cz
  Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.
 • www.egp.cz
  Energoprojekt Praha, divize ÚJV

Vysoké školy