Dokumenty semináře k výsledkům 21. světového energetického kongresu WEC Brno 28.4.2011

Sborník semináře

Celý sborník včetně příloh (pdf soubor 5,2 MB) ... zde

Jednotlivé části sborníku:

 • Titulní strana ... zde
 • Anotace ... zde
 • Úvodní slovo ... zde
 • Obsah sborníku ... zde
 • Textová část sborníku ... zde
 • Příloha 1 - Seznam zkratek ... zde
 • Příloha 2 - Seznam referátů kongresu ... zde
 • Příloha 3 - Seznam prezentací z jednotlivých dnů kongresu ... zde
 • Příloha 4 - Širší výběr referátů kongresu ... zde

Prezentace

 • Program semináře ...zde
 • Úvodní vystoupení (Vrba) ... zde
 • Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC (Vrba) ... zde
 • Primární zdroje energie a elektroenergetika (Liedermann) ... zde
 • Propojování ES a inteligentní energetické sítě (Ptáček) ... zde
 • Renesance nebo útlum jaderné energie? (Toufar) ... zde
 • Obnovitelné zdroje v globálním energetickém mixu (Špaček) ... zde
 • Referáty z ČR (společná část) ... zde
 • Referáty z ČR (ČEPS, EGÚ Brno) ... zde
 • Referáty z ČR (VUT) ... zde
 • Hlavní výstupy kongresu a doporučení pro českou energetickou politiku (Jež) ... zde

Program FELP

 • Deklarace FELP (překlad) ... zde
 • Prezentace k programu FELP ... zde