Složení Energetického komitétu ČR WEC

Předsednictvo komitétu
Ing. Miroslav Vrba, CSc. Předseda EK ČR / WEC
Ing. Jiří Jež, CSc. Člen předsednictva
Ing. Karel Křížek, MBA Člen předsednictva
Ing. Petr Paukner Člen předsednictva
Ing. Drahomír Ruta Člen předsednictva
Ing. Petr Veselský Člen předsednictva, pověřen likvidací EK
Ing. Jan Ruml Člen předsednictva
Členové komitétu
Ing. Drahomír Ruta člen Dozorčí rady Pražská energetika, a. s.
Ing. Miroslav Vrba, CSc. Předseda EK ČR / WEC  
Ing. Miroslav Žďánský Jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Ing. Vladimír Budinský Předseda Kontrolního výboru EK ČR/WEC ČEZ Distribuce, a. s.
Ing. Petr Paukner Ředitel Carbounion Bohemia, s.r.o.
Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.   ČVUT - fakulta elektrotechnická
Ing. Jiří Jež, CSc.   EGÚ Brno, a. s.
Ing. Karel Křížek, MBA   ÚJV Řež, a. s.
Ing. Aleš Tomec Předseda představenstva OTE, a. s.
Josef Pivoňka Partner Ernst & Young, s.r.o., Czech Republic
Ing. Jiří Dudorkin, CSc. Člen Kontrolního výboru EK ČR/WEC Ernst & Young, s.r.o., Czech Republic
Ing. Jan Ruml Výkonný ředitel ČPS - Český plynárenský svaz
Individuální členové komitétu
Ing. Miroslav Vrba, CSc.
Ing. Jaroslav Hába
Ing. Petr Karas, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
Ing. Peter J. Kalaš
Ing. Petr Zeman
Ing. Petr Veselský