Historie WEC

Daniel DunlopKrátce po první světové válce se Skot Daniel Dunlop (na obrázku), vizionář pracující v britské energetice, rozhodl shromáždit vedoucí experty z elektrárenství na Světové energetické konferenci (World Power Conference), aby diskutovali o běžných a nově vznikajících problémech energetiky. V roce 1923 začal spolupracovat se zeměmi celého světa na založení národních komitétů, které by podnítily účast a podílely se na technické přípravě této konference. První Světová energetická konference se konala v následujícím roce 1924 v Londýně a sešlo se na ní 1700 delegátů ze 40 zemí. Zasedání bylo tak úspěšné, že se účastníci rozhodli založit stálou organizaci za účelem pokračování v dialogu započatém na konferenci.

Charles GraySvětová energetická konference byla formálně založena 11. července 1924. Národní členské komitéty vytvořily jádro organizace, byla stanovena Mezinárodní výkonná rada (International Executive Council - IEC), jako řídící orgán a byl přejat soubor cílů jako vodítko pro činnost organizace. Daniel Dunlop byl jmenován předsedou. V roce 1928, se stal sekretářem Mezinárodní výkonné rady Charles Gray (na obrázku). Tuto funkci zastával téměř 40 let, až do roku 1965, kdy tento post převzal Eric Ruttley. Název a úloha této funkce se v průběhu let vyvíjely, až k dnešní pozici generálního sekretáře (Secretary General) WEC.

V roce 1958 došlo ke změně cílů WEC a posléze ještě jednou v roce 1968 na konferenci v Moskvě, kdy byl změněn název organizace na World Energy Conference - WEC. Tento nový název přesněji popisuje zaměření organizace na všechny druhy energií. Krátce potom, se každoroční zasedání Konference začalo označovat jako kongres (Congress), aby se odlišila jednou za rok konaná událost od organizace jako takové.

V roce 1978 zvláštní komise WEC (Conservation Commission) publikovala zásadní rozvojovou zprávu pod názvem Světová energie ve výhledu do roku 2020 (World Energy Looking Ahead to 2020), která byla obsáhlou analýzou globální energetické scény zahrnující země s tržní ekonomikou, centrálně plánované ekonomiky a rozvojové země. Tato zpráva se setkala se širokým ohlasem a stala se východiskem pro mnoho budoucích zpráv, studií a aktivit WEC. V roce 1981 IEC souhlasila s tím, že konference konané jednou za tři roky budou nadále nazývány jako trienální kongres (Triennial Congress). Na kongresu v roce 1986 konaném v Cannes ve Francii byla jako novinka uspořádána technická výstava prezentující především zařízení pro dodávku energie. Výstava byla tak úspěšná, že se stala pravidelnou součástí následujících kongresů.

Eric RuttleyNa kongresu v Cannes též rezignoval na post generálního sekretáře WEC Eric Ruttley (na obrázku) poté, co provedl organizaci dvěma desetiletími mimořádných změn. Jeho nástupcem se stal Ian Lindsay, který přišel do WEC s více než třicetiletými zkušenostmi v ropném průmyslu. Během příštího desetiletí Lindsay úspěšně pokračoval ve zvyšování počtu členů, autority a vlivu WEC, které započal Ruttley. V roce 1989 organizace WEC publikovala další významnou zprávu s názvem Globální energetické perspektivy v letech 2000 - 2020 (Global Energy Perspectives 2000 - 2020. Tato zpráva byla důležitým konsensem založeným na dvou globálních energetických scénářích, jednom mírném a druhém konzervativnějším. Zpráva získala celosvětovou pozornost a byla použita mnoha politiky a činiteli decisní sféry jako základ při rozhodování o budoucnosti. Na kongresu v Montrealu v roce 1989 se organizace WEC na základě úspěšné zprávy Global Energy Perspectives rozhodla podpořit novou ambiciózní studii s názvem Energie pro zítřejší svět: skutečnost, reálné cíle, program dosažení. (Energy for Tomorrow's World: Realities, Realy Options, The Agenda for Achievement). Nová studie měla sloužit jako formulace hlavního zaměření a východisko pro kongres v Madridu v roce 1992. Byla ustanovena zvláštní komise představující tým složený z uznávaných odborníků z pěti členských komitétů, která měla vypracovat návrh zprávy z této studie. Zpráva byla nakonec po velkém úsilí vydána v roce 1993.

Během tří let před kongresem v Madridu v roce 1992 WEC reorganizoval své financování výrazným zvýšením ročních příspěvků svých členů. Silné finanční zázemí umožnilo WEC podpořit rozvíjející se programy a služby pro své členy, jejichž počet se zvětšil na téměř 100 zemí. Byla také založena zvláštní nadace pomáhající financovat činnost WEC, se 24 členskými komitety a několika externími organizacemi přispívajícími kolem 1,2 miliónu britských liber. Organizace také změnila své jméno na Světová energetická rada (World Energy Council) a Mezinárodní výkonná rada byla přejmenována na Výkonné shromáždění.

Ian Lindsay

V prosinci roku 1997 generální secretary WEC Ian Lindsay (na obrázku) vážně onemocněl a následujícího jara neočekávaně zemřel. Byl hluboce postrádán. Jeho dvanáctileté působení a významný přínos k rozvoji a zvyšování významu WEC na světové energetické scéně byly s uznáním zhodnoceny na prvním zasedání Výkonného shromáždění na kongresu v Houstonu roku 1998.

Gerald Doucet

 

Na základě mezinárodního výběru byl generálním sekretářem WEC téhož roku zvolen Gerald Doucet (na obrázku), dosavadní prezident a generální ředitel Kanadské plynárenské asociace (Canadian Gas Association).

Na kongresu v Houstonu byl také představen Globální energetický informační systém GEIS (Global Energy Information System) založený na bázi Internetu a databázových informačních službách. GEIS se stal symbolem prospěšnosti členství v organizaci WEC a důležitým interaktivním komunikačním nástrojem pro členy a velmi dobrou cestou k publicitě organizace WEC a její aktivity v celosvětovém měřítku. V roce 2000 organizace WEC publikovala další zprávu zásadní důležitosti s názvem „Energie pro zítřejší svět, začněme jednat!“ (Energy for Tomorrow's World, World - Action Now!), která znovu ověřila předpoklady a závěry zprávy Energie pro zítřejší svět z roku 1993. Přibližně 20 000 výtisků této zprávy bylo distribuováno členům WEC, vedoucím pracovníkům v energetice, vládním úředníkům a médiím. V roce 2001 byl učiněn významný krok kupředu, když byla organizace WEC uznána jako veřejně prospěšná organizace podle britského práva.

G. Doucet vedl WEC deset let, měl silné a předvídavé vůdčí schopnosti, nové myšlenky, mimořádný entuziasmus a hluboké odhodlání k prosazení řady významných změn, které vedly k posílení globální viditelnosti i reputace WEC i sjednoceného hlasu světové energetiky. Bohužel po kratší nemoci pan Gerald Doucet opustil řady světových energetiků v říjnu 2008.
Christoph W. Frei

Od roku 2009 působí jako generální sekretář WEC Dr. Christoph W. Frei, v letech 2001 – 08 představitel World Economic Forum, od r. 2006 též jako profesor International Energy Policy and Strategy, EPFL ve Švýcarsku.