Vítejte na stránkách Energetického komitétu ČR / WEC

Energetický konitét ČR / WEC, z. s. (zapsaný spolek) je organizací členských společností z oboru energetiky a členů (fyzických osob). Spolek je od 3. 8. 2015 zapsán v oddílu L, vložce číslo 5060 do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze.

Energetický komitét ČR / WEC, z. s. je členskou organizací z České republiky ve Světové energetické radě / World Energy Council, www.worldenergy.org

Světová energetická rada (WEC) je přední celosvětová energetická organizace, založena byla v roce 1923 jako globální a otevřené fórum výrobců i spotřebitelů energie a jejím posláním je podporovat udržitelné dodávky a užití energie pro prospěch všech.

Ve svých národních komitétech sdružuje více než 90 zemí, včetně nejvýznamnějších výrobců i spotřebitelů všech typů energie, včetně uhlí, topných olejů, zemního plynu, jaderné energie, vody a obnovitelných zdrojů.

Je organizací nekomerční a nezávislou, s akreditací v OSN.

Hlavní ústředí WEC je registrováno ve Velké Británii se sídlem v Londýně.

 

Dokumenty

Tyto elektronické publikace najdete v sekci Dokumenty:

  • Publikace Energetika ČR (2016) - Realita a budoucnost v kontextu transformace evropské energetiky ... zde
  • Seminář k výsledkům 22. světového energetického kongresu WEC - 24.4.2014 v Brně ... zde
  • WEC 2013 - Kam směřuje česká energetika ... zde
  • Seminář k výsledkům 21. světového energetického kongresu WEC - 28.4.2011 v Brně ... zde
  • WEC 2010 - Česká energetika v souladu s energetickou politikou Evropské unie
  • WEC - Česká energetika na počátku 3. tisíciletí