Energetický komitét ČR / WEC - v likvidaci

Valné shromáždění členů Energetického komitétu ČR / WEC, z. s. dne 24. dubna 2018 rozhodlo z důvodu odstoupení klíčových členských organizací a nedostatku finančních prostředků o ukončení činnosti, likvidaci spolku a jeho výmazu z registru zapsaných spolků.

 

 

Energetický komitét ČR / WEC, z. s. (zapsaný spolek) je organizací členských společností z oboru energetiky a členů (fyzických osob). Spolek byl od 3. 8. 2015 zapsán v oddílu L, vložce číslo 5060 do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze.

Energetický komitét ČR / WEC, z. s. byl členskou organizací z České republiky ve Světové energetické radě / World Energy Council, www.worldenergy.org

Světová energetická rada (WEC) je přední celosvětová energetická organizace, založena byla v roce 1923 jako globální a otevřené fórum výrobců i spotřebitelů energie a jejím posláním je podporovat udržitelné dodávky a užití energie pro prospěch všech.

Ve svých národních komitétech sdružuje více než 90 zemí, včetně nejvýznamnějších výrobců i spotřebitelů všech typů energie, včetně uhlí, topných olejů, zemního plynu, jaderné energie, vody a obnovitelných zdrojů.

Je organizací nekomerční a nezávislou, s akreditací v OSN.

Hlavní ústředí WEC je registrováno ve Velké Británii se sídlem v Londýně.